ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024

Носители на листи

Изборни листи

Носител на листа во ИЕ1

Томче Ширков

Томче Ширков

Магистер по фармација и специјалист по Фармакоекономија

Носител на листа во ИЕ2

Blue Modern Techno LinkedIn Profile Picture

Зоран Јованчев

Машински инженер

Носител на листа во ИЕ3

Александар Стефаноски

Александар Стефаноски

Електро механичар

Биографија

Изборна единица 1:

 1. Томче Ширков
 2. Елизабета Чингарова – Матевска
 3. Стефан Ацковски
 4. Зоран Тапчановски
 5. Виолета Петковска
 6. Никола Чоневски
 7. Васка Трајкова
 8. Петар Ристовски
 9. Соња Чресловник
 10. Александар Петковски
 11. Елена Саздовска
 12. Горан Јанкуловски
 13. Ива Јазаџиевска
 14. Илија Петров
 15. Билјана Јованчева
 16. Јосип Мицевски
 17. Вера Симовска
 18. Стив Круниќ
 19. Родна Јовчевска
 20. Вангел Атанасовски

Изборна единица 2:

 1. Зоран Јованчев
 2. Коста Јовчевски
 3. Софија Ачкоска
 4. Гордана Гоџо
 5. Слободан Тодоровски
 6. Мартин Буровски
 7. Илинка Скаловска
 8. Димитар Христов
 9. Миодраг Петровски
 10. Мимоза Станојеска
 11. Георги Илијевски
 12. Берта Ширкова
 13. Симјончо Донев
 14. Ирена Јанковска
 15. Славе Димовски
 16. Дејан Андреев
 17. Маја Стојковиќ
 18. Јордан Анастасијески
 19. Александар Павлов-Орионов
 20. Теодора Коцева

Изборна единица 3:

 1. Александар Стефаноски
 2. Елизабета Ангелеска
 3. Зоран Стефаноски
 4. Елена Славковска
 5. Горан Петров
 6. Кире Богоевски
 7. Оливера Тодоровска
 8. Зоран Аврамовски
 9. Биљана Влаховиќ
 10. Миодраг Трендафиловски
 11. Зорица Митева
 12. Дамјан Тапчановски
 13. Менка Стојаноска
 14. Зоран Славковски
 15. Славица Медарска
 16. Мите Јованчев
 17. Петре Славковски
 18. Милена Величковска
 19. Маурицио Мартин Ангелески
 20. Лилјана Петрушева

Програмски цели

Носител на листа во ИЕ4

Илија Јанковски M2

Илија Јанковски

Дипломиран економист

Носител на листа во ИЕ5

Маријан Гацевски M2

Маријан Гацевски

Дипл. машински инженер

Носител на листа во ИЕ6

Дарко Јанчески М1

Дарко Јанчески

Дигитален маркетер

Изборна единица 4:

 1. Илија Јанковски
 2. Гордана Ширкова
 3. Боро Мукаетов
 4. Васка Ристова
 5. Зоран Јованов
 6. Кристина Ангелова
 7. Илија Петров
 8. Славе Коцев
 9. Верица Стојковска
 10. Калина Јованова
 11. Глигор Пуреовски
 12. Николчо Гацев
 13. Љупчо Јовановски
 14. Луиза Манева
 15. Миле Стојков
 16. Александар Димков
 17. Марија Чонева
 18. Мартин Јованов
 19. Радмила Цветановска
 20. Ива Јованчева

Изборна единица 5:

 1. Маријан Гацевски
 2. Славе Костоски
 3. Ана Магеровска
 4. Менде Ѓорѓиевски
 5. Слободанка Стевоска
 6. Ивица Стрезоски
 7. Емил Костовски
 8. Александар Стефковски
 9. Галабинка Петрушевска
 10. Македонка Мојсиевска
 11. Бобан Филиповски
 12. Стефанија Дурлевиќ
 13. Емица Стојчевска
 14. Ратко Рабаџиски
 15. Светлана Давковска
 16. Ирена Трајковска
 17. Ванчо Златков
 18. Илија Витков
 19. Весела Христова
 20. Драги Георгиевски

Изборна единица 6:

 1. Дарко Јанчески
 2. Емилија Кипријановска
 3. Филип Пепоски
 4. Влатко Гиевски
 5. Марина Јост
 6. Мирчо Трајков
 7. Александар Стевоски
 8. Даниела Велеска-Стефковска
 9. Тијан Јазаџиевски
 10. Андријана Стојанова
 11. Добре Ристов
 12. Ленка Гацева
 13. Татјана Велева
 14. Ивица Дончевски
 15. Станика Ѓорѓиевска Јованчева
 16. Влатко Кофилевски
 17. Стефанка Ѓорѓиевска
 18. Илија Гацев
 19. Ристана Костоска
 20. Митко Ширков

Електронска варијанта на програмските цели

Симнете ги програмските цели на Родина Македонија за престојните парламентарни избори 2024