ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Членови на претседателството  на политичката партија Родина Македонија

Blue Modern Techno LinkedIn Profile Picture

Претседавач

Зоран Јованчев

Машински инженер

Томче Ширков

Заменик претседавач

Томче Ширков

Магистер по фармација и специјалист по Фармакоекономија

Гордана Гоџо

Член на Претседателството

Гордана Гоџо

Дипломиран економист

Биографија

Никола Чоневски

Член на Претседателството

Никола Чоневски

Дипломиран инженер за озеленување на животната средина

Зоран Тапчановски

Член на Претседателството

Зоран Тапчановски

Дипломиран правник

Александар Стефаноски

Член на Претседателството

Александар Стефаноски

Електро механичар

Биографија

Коста Јовчевски

Член на Претседателството

Коста Јовчевски

Дипломиран правник