Со Договорот за концесија од 2010 година, ТАВ се обврза на инвестиција од 200 милиони евра во модернизација и изградба на Скопскиот аеродром „Александар Велики“ и на Охридскиот аеродром „Св. Апостол Павле“.
Предвидена беше и изградба на карго аеродром во Штип, а раководството на ТАВ најави дека таа треба да почне по 10 години откако ќе биде изготвена метеоролошка студија.
Во 2020, поминува рокот од 10 години, како обврска за изградба на аеродромот во Штип!
Родина Македонија дојде до информации за префрлени средства од страна на ТАВ, како компензација за НЕИЗГРАДЕНИОТ АЕРОДРОМ ВО ШТИП, инаку обврска од Договорот за концесија.
Дали овие пари се злоупотребени токму во предизборнава кампања на СДС за масовно асфалтирање на улиците во Скопје и ширум Република Македонија?
Дали уште еднаш на виделина излезе партизираната држава, овој пат од шарената револуција на чело со СДС, НВО секторот на Сорос и западните испостави, која еден стратешки проект, како што е карго аеродромот во Штип го искористи за партиска камапња?
Повеќе не се обраќаме на институциите на оваа трула држава, туку ја повикуваме македонската нација, излезете од оваа депонија на криминал, разврат, декаденција!.
На 17-ти заокружи 17,
За Родина Македонија.